היתר בנייה – טופס שצריך לבנות עליו

היתר בנייה הוא טופס שנמסר לקבלן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, וזאת רק לאחר שהוועדה בוחנת את תוכניות הבנייה של הקבלן על כל סעיפיהן, ונותנת את הסכמתה. קבלן שמתחיל בבנייה ללא קבלת ההיתר – עובר עבירה פלילית וצפוי לקבל קנסות ועונשים בהתאם לסעיפי הענישה שקובע חוק התכנון והבנייה התשכ"ה (1965).

163693183 (1)מהו היתר בנייה?

מדובר במסמך פיזי שעליו כתוב שחור על גבי לבן שלקבלן יש אישור להתחיל לבנות בשטח מסוים. את המסמך הוועדה מוסרת לקבלן לאחר שהיא בוחנת את כל המסמכים והאישורים המצורפים לבקשתו לבנות, הכוללים את תוכניות המבנה, מפת מדידה ואת אישוריהם של הרשויות והגופים הרלוונטיים. על המסמך מופיעים גם כל הפרטים של כל האחראים על תכנון המבנה, על הבנייה עצמה ועל הפיקוח על הבנייה – על מנת שידעו בוודאות מי עומד מאחורי התוכנית ומי עתיד לבצע אותה.

מקרים בהם נדרש היתר בנייה

על פי סעיף 145 לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה (1965) ועל פי תקנות התכנון והבנייה התשכ"ז (1967), היתר בניה נדרש לא רק כאשר קבלן מעוניין לבנות מבנה חדש, אלא גם בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

  • הקמת מבנה חדש – המקרה הקלאסי המצריך היתר בנייה. קבלן שמעוניין לבנות בניין חדש במקום מסוים, חייב לקבל היתר בנייה המאפשר לו לעשות זאת.

 

  • הריסת מבנה והקמתו מחדש – אמנם מדובר בפעולת הריסה והקמה של מבנה בדיוק באותו מקום בו הוקם המבנה המקורי, אולם מכיוון שיכולים להשתנות דברים בכל הנוגע להרשאות הבנייה באזור, יש לקבל היתר בנייה חדש גם במקרה כזה.

 

  • תוספת בנייה למבנה קיים – כל פעולה שמשנה את חזית המבנה הקיים, לרבות הוספת חלון חיצוני, סגירת מרפסת, הוספת סככה / גדר / פרגולה לחצר, בניית חניה מקורה, קירוי מרפסת וכד' – מחייבת קבלת היתר בנייה מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה. יש לציין, כי במקרים של עבודות קלות שאינן פוגעות בשלד של המבנה הקיים, ניתן, במקרים רבים, להגיש בקשה להיתר "עבודה מצומצמת" – שאינה מחייבת עריכה של אנשי מקצוע כמו היתר הבנייה הרגיל, וניתן להגישה באופן עצמאי (ההליך פשוט יותר ובדרך כלל גם קצר יותר).

 

  • שינויים בקירות חיצוניים – כל שינוי שהוא שמעוניינים לבצע בקירות החיצוניים של המבנה מחייב קבלת היתר, שכן הוא משנה את חזית המבנה.

 

  • יצירת דרכי גישה – התוויית דרכי גישה, סלילתן או סגירתן מחייבת קבלת היתר בנייה.

 

  • ביצוע עבודות חפירה ומילוי בקרקע – לא ניתן להתחיל לבצע עבודות חפירה בקרקע או לחלופין עבודות מילוי של בורות קיימים – גם לא לצורך התקנת צנרת או תיקון צנרת – ללא קבלת היתר בנייה. זאת משום שכל פעולה שכזאת עלולה לפגוע ביציבות הקרקע ולסכן את המבנים הניצבים עליה ואת האנשים העוברים במקום.

  • הצבת מבנים זמניים – גם הצבת מבנים זמניים כגון משרד מכירות באתר בנייה, מחסן מכל סוג שהוא וכל מבנה נייד אחר – מצריכה קבלת היתר בנייה למרות שלא מדובר בעבודות בנייה של ממש.

 

  • החרגת השימוש במבנה קיים – כל שינוי ייעוד של מבנה מהייעוד שהותווה לו בהיתר הבניה המקורי – מצריך קבלת היתר בניה חדש מהוועדה המקומית לתכנון ולבניה.

 

  • הדין לגבי שינויים פנימיים – ביצוע שינויים פנימיים במבנה, כגון שיפוץ מטבח או הריסת קיר, בדרך כלל אינו מחייב קבלת היתר בנייה, פרט למקרים בהם השינוי מביא לשינוי בשטח הדירה, פוגע במראה החיצוני של המבנה הקיים, "פולש" לשטח משותף וכד'.

מתי נדחית בקשה לקבלת היתר בנייה?

בקשות לקבלת היתר בנייה נדחות בדרך כלל כאשר מדובר בסטייה ניכרת מהתב"ע החלה באזור. סטייה ניכרת מוגדרת כשינוי ייעוד השטח שעליו נבנה המבנה המקורי, דרישה להרחבת זכויות הבנייה מעבר לאלה הקיימות וכד'. במקרים כאלה ניתן יהיה לקבל היתר בנייה רק לאחר סיומו בהצלחה של תהליך שינוי התב"ע.

במקרים מסוימים הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מספקת הקלות ואישורים מיוחדים לקבלת היתר בנייה, אולם כל מקרה צריך להיבחן לגופו ובשום מקרה קבלן לא יכול להחליט להתחיל לבנות על דעת עצמו – גם אם במקרה אחר כן ניתן היתר עבור עבודה הדומה לזו שהוא מעוניין לבצע.

אם לסכם – קבלן יוכל להתחיל בתהליך הבנייה רק לאחר קבלת היתר בנייה מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה בהתאם. כל המתחיל בעבודות בטרם קבלת ההיתר – צפוי לעונש.