תהליך קבלת היתר בנייה

היתר בנייה הוא אישור אשר ניתן על ידי הוועדה לתכנון ולבניה המקומית לצורך ביצוע עבודות של בנייה, הריסה, או כל שימוש במקרקעין. היתר זה כולל מסמך ראשי, אשר כולל פירוט מלא של כל הבקשה שאושרה, אשר נכתב על רצועת נייר אורכה, אשר מקופלת למקטעים ברוחב של כ- 20 ס"מ כל מקטע, אשר מכונה "גרמושקה". שם זה נובע מתוך צורת הקיפול של הנייר, בצורה של אקורדיון. מסמך זה נחתם בחותמת מיוחדת על יד הוועדה, אשר בתוכה נרשם מספר ההיתר. בחלק הראשון של המסמך מפורטים: שם מגיש הבקשה, שם האדריכל, שם המהנדס, שם בעל הנכס, ומידע על הקלות שונות אשר אושרו. בחלק השני מפורטת טבלת שטח המבנה, בחלוקה לקומות ולשטחים.

כך תקבל אישורי בנייהבאלו מקרים ישנה חובת קבלת היתר בניה?

על פי חוק התכנון והבניה ישנה חובת קבלת היתר בניה בכל אחד מן המקרים הבאים:

• הקמה של בנין חדש, או הריסתו והקמתו מחדש.
• כל תוספת אשר נבנית בבניין קיים כמו: סגירת מרפסת, חניה מקורה, חלון חיצוני, פרגולה, סככה וגם יצירת מרפסת מקורה.
• התוויה של דרך, סלילה של דרך או סגירה של דרך.
• בכל מקרה של שינוי פנימי בתוך הדירה אין צורך בקבלת היתר, אלא אם כן השינוי הפנימי של הדירה פוגע בשלד של הבניין, • בצנרת משותפת, ברכוש משותף, במראה או בחלקים במבנה המשותף.
• כל שינוי אשר נעשה בקירות חיצוניים. ועוד…

ההליכים השונים לצורך קבלת ההיתר

קבלת היתר בניה נעשה בשלבים שונים:

  • ראשית יש להוכיח את בעלות מבקש האישור על הקרקע.
  • באם השטח או הבית משותפים, יש להחתים את כל בעלי הזכויות על השטח. במידה ולא הושג הרוב הדרוש, ועל מנת למנוע מקרים בהם אין אישור לבניה עקב מניעים פסולים, ישלחו מכתבים רשומים לאלו אשר אינם חתמו, תוך כדי אפשרות להתנגד, ולפרט את סיבת ההתנגדות.
  • באם יש רצון להקים שלד בניין, חשוב להגיש מפה טופוגרפית של אתר הבניה, אשר נערכה על ידי מודד מקצועי.
  • יש להגיש בקשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה, בה יש לפרט את תוכנית הבניין, או התוספת המבוקשת בצורה משורטטת, כאשר על השרטוט יש להוסיף את חתימתם של האדריכל והמהנדס בפרויקט.
  • בכל מקרה בו דרושה הקלה, יש לבצע פרסום בשלושה עיתונים שונים, כאשר שניים מהם בתפוצה ארצית, ומקומון אשר מופץ אחת לשבוע. במקומות בהם ישנם דוברי ערבית, תפורסם ההודעה גם בשפתם. כמו כן, יש לשלוח בדואר רשום את נוסח ההקלה לכל המגרשים אשר גובלים באתר הבניה, ולהציב שלט ברור ובולט בחזית הבניין.

אישורים שונים

לבסוף, קבלת היתר בניה מצריך קבלת אישור של גורמים שונים כמו: בזק, חברת החשמל, שירותי כבאות והצלה, אישור תוכנית ביוב, אישור רשות הג"א למרחב מוגן ועוד. לאחר קבלת כלל האישורים יהיה ניתן להתחיל בתהליך השיפוץ או הבניה.

המאמר באדיבות חברת 'אילן לביא' המעניקה בין היתר היתרי בנייה