רשם הקבלנים

רשם הקבלניםגוף הפועל תחת משרד הבינוי והשיכון. רשם הקבלנים ממונה על ידי שר הבינוי והשיכון בישראל, וזאת מתוקף חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969. בעזרת רשם הקבלנים ניתן לקבוע, האם עבודות הנדסה בנאיות בוצעו על ידי מי שזכאי להירשם בפנקס הקבלנים. החוק קובע כי עבודות הנדסה בנאיות החורגות בהיקפן או במהותן מהתחום שנקבע בתקנות, חייבות להתבצע על ידי קבלן רשום אשר קיבל רישיון. נכון להיום, ההיקף הכספי הדורש רישום הוא 76,616 ש"ח עבור קבלן, המבצע עבודות בענף הראשי ו-40,039 ש"ח עבור קבלן המבצע עבודות בענף משני.

רשם הקבלנים: ענפים ראשיים וענפים משניים

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות קובעות את הענפים הראשיים, וענפי המשנה לביצוע עבודות הנדסה. אלו הענפים הראשיים עליהם אחראי רשם הקבלנים:

– בנייה

– כבישים, תשתית ופיתוח

– גשרים

– משאבות, טורבינות ותחנות שאיבה

– נמלים

תפקידו העיקרי של רשם הקבלנים הוא ניהול פנקס הקבלנים, הכולל רישום, ביטול רישום, שינוי או העלאת סיווג מקצועי וכספי של קבלנים. עוד עוסק רשם הקבלנים בהנפקת רישיון קבלן דו שנתי, ניהול הליכי משמעת, טיפול בתלונות על קבלנים ואכיפת החוק נגד קבלנים העוברים על החוק. הגופים הנוספים הנוגעים לתחום הסדרת רישום הקבלנים על ידי רשם הקבלנים הם מועצת הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, הוועדה המייעצת לרשם הקבלנים וועדת הערר.

 

[symple_button color="blue" url="/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%9D/" title="לחץ כאן" target="blank" border_radius=""]למילון המונחים השלם[/symple_button]

כתיבת תגובה

Skip to content