פרוטוקול מסירה

פרוטוקול מסירהמסמך רשמי אשר יכול להוות חלק מההסכם בין קבלן לדייר. מסמך זה אינו בעל תוקף רשמי, ולכן כדאי להתייעץ עם עורכי דין ומהנדסי בניין לפני שחותמים עליו. במידה וקיים בחוזה מול הקבלן סעיף, המחייב חתימה על פרוטוקול מסירה, הקבלן קורא לרוכשים על מנת לראות את הדירה לפני מסירת המפתחות. הקבלן מבקש מהלקוחות לבדוק את הדירה, ולוודא כי היא לשביעות רצונם. במעמד הבדיקה מקבלים לידיהם הלקוחות פרוטוקול מסירה בו הם אמורים לסמן מה תקין, מה לא תקין, והאם יש ליקויים הדורשים תיקון. יחד עם זאת, כל מה שאינו מוצהר תחת הגדרה של "לא תקין" נחשב מבחינת הקבלן כתקין לחלוטין.

מה כולל נוסח פרוטוקול מסירה

נוסח פרוטוקול מסירה מתייחס אל תאריך, נוכחים, מזמין ופרטים על המקרקעין כגון גוש, חלקה, מגרש, רחוב ועיר. לאחר מכן, ישנו ריכוז הערות למסירה לגבי מפלס ראשי, מעטפת חוץ ועוד. חלק מהמסמכים מכילים תעודות אחריות לגבי קולטים, דודי שמש, תכניות לוח חשמל, עבודות איטום גג, מזגנים, ורשימת בעלי מקצוע בפרויקט הבנייה.

במסגרת בדיקת דירה וטרם חתימה על פרוטוקול מסירה ניתן לערב מהנדס בדק בית. תפקידו של המהנדס לאתר ליקויי בנייה, ואי עמידה במפרט הטכני אליו התחייב הקבלן. יש לציין, כי הקבלן מחויב על פי חוק לשנת אחריות שבה הוא צריך לתקן כל ליקוי בנייה או פגם עליהם הדייר מתלונן.

 

[symple_button color="blue" url="/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%9D/" title="לחץ כאן" target="blank" border_radius=""]למילון המונחים השלם[/symple_button]

כתיבת תגובה

Skip to content