פנקס הקבלנים

פנקס הקבלנים מנוהל על ידי רשם הקבלנים, וכולל את כל הקבלנים הרשומים ואת סיווגם המקצועי והכספי. על פי החוק, עבודות הנדסה בנאיות בהיקף כספי מסוים או מסוג מסוים חייבות להתבצע על ידי קבלן המופיע בפנקס. קבלן המבצע עבודות בענף ראשי בהיקף כספי של יותר מ-76,616 ש"ח לעבודה, או קבלן המבצע עבודות משנה בהיקף של 40,039 ₪, חייבים להירשם בפנקס.

פנקס הקבלניםבעזרת הפנקס יכולים אזרחים ובעלי עניין לבדוק את פרטי הקבלן אותו הם חושבים להעסיק. בנוסף, תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות קובעות את סיווג הקבלנים בענפים שבהם רשומים קבלנים בפנקס. ישנן חמש דרגות סיווג, וכל דרגה מתייחסת להיקף הכספי אותו מותר לקבלן לבצע בענף שבו הוא רשום, באתר אחד או בהיקף במ"ר עבור בנייה למגורים. כמו כן קובעות התקנות הללו את התנאים לשינוי סיווג של קבלן, את העילות לאי-שינוי הסיווג, את אופן הגשת הבקשה לסיווג, את המהות והתנאים עבור סיווג מיוחד ועוד.

בין היתר, אלו התנאים העיקריים לרישום בפנקס הקבלנים:

– מי שרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל על פי חוק המהנדסים והאדריכלים

– בוגר בית ספר להנדסים או טכנאים מתוך רשימת מוסדות לימוד מסוימת

– בעלי ניסיון בעבודות הנדסה בנאיות

– תאגיד, שותפות או יחיד המעסיקים עובדים הממלאים אחר התנאים הקודמים

– חברי גוף המנהל בפועל תאגיד הרשום בפנקס

 

[symple_button color="blue" url="/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%9D/" title="לחץ כאן" target="blank" border_radius=""]למילון המונחים השלם[/symple_button]

כתיבת תגובה

Skip to content