עבודות עפר

עבודות עפר

יש תנאים מקדימים לביצוע עבודות עפר וחשוב לעמוד בהם על מנת למנוע סיכוני בטיחות קשים. הנה כל מה שאתם צריכים לדעת על עבודות מן הסוג הזה

עבודות הנדסה הכוללות הזזה או העברת עפר, אדמה וסלעים מבוצעות על ידי קבלנים מקצועיים. העבודות כוללות לעיתים קרובות גם חפירה, שהיא עבודה הכרוכה ביצירת תעלה לשם הנחת צינור, כריית מנהרה וכדומה. קבלני עפר כפופים להוראות החוק והם נדרשים לעמוד במספר תנאים מקדימים:

א. מערכות תת קרקעיות – יש להתחשב בכל המערכות התת קרקעיות שעלולות להיפגע במהלך העבודה ולגרום לתאונה. המערכות שנמצאות בסיכון גבוה הן כבלי חשמל, צינורות ביוב, מערכות טלפונים ותקשורת, צינורות מים, צינורות גז, מערכת כבלים לטלוויזיה ועוד. יש גם להתחשב בסכנת מפולות בקרקע כמו חול שפוך.

ב. סוג הקרקע – ניתן לבצע חפירות רק בסוגי קרקע מסוימים. הקרקעות הן חול, חרסית, חמרה, קרקע סלעית וכורכר. במידה ומנהל העבודה לא בטוח באיזה סוג של קרקע מדובר, הוא יכול להיעזר בבדיקה של מעבדה מקצועית.

ג. מבנים סמוכים – אי אפשר לבצע עבודות וחפירות מבלי להתחשב בסכנות הנשקפות למבנים סמוכים. הסכנה היא לפגיעה ביציבות של המבנה ולכן חשוב לבדוק את תכנית המבנה ואת יציבות הבסיס, קיום המרתפים והיסודות. ההנחיה הכללית היא לחפור במרחק של 1.3 מטרים לפחות, כפול עומק יסודות הבניין, מהבניין הסמוך שנמצא בסיכון.

מה הסכנות בעבודות עפר?

כפי שניתן לראות, עבודות עפר הכוללות חפירות חושפות את העובדים ואת הסביבה לשורה ארוכה של סכנות. הסכנות העיקריות הן התמוטטות של הדפנות, נפילת חומרים וכלי רכב לתוך חפירה קיימת וגם נפילת עובדים. סכנות אחרות עלולות להיות לכידת עובדים בחפירה בזמן הצפה והרעלה על ידי גז כבד מהאוויר שחודר לחפירה. לכל אחת מהסכנות יש סיבות אחרות, אולם התפקיד של קבלן עבודות עפר הוא לזהות אותן מראש ולמנוע ככל האפשר את הסיכון.

דפנות מתמוטטות אם משתמשים בסוג דיפון שלא מתאים לסוג החפירה, אם יש מחסור בתמיכות וחיזוקים לדיפון ואם קיים מחסור בדיפון היכן שהוא נדרש בשל תנאי השטח והקרקע. דפנות גם מתמוטטות במהלך עבודות עפר אם קיים לחץ חזק מדי מבניין סמוך, מכלי רכב על שפת הדיפון ומחומרי בניין הממוקמים על שפת החפירה.

את העבודות מבצעים עם ציוד מכני הנדסי כבד. הציוד העיקרי הנמצא בשימוש של קבלני עפר הוא דחפורים, מגרדות, מחפרים, שופלים וכמובן משאיות עפר. חשוב לבצע את העבודה על הצד הטוב ביותר, אך יש משמעות גם לפינוי של הפסולת והעפר. את הפסולת מעבירים לאתרי הטמנה מורשים או לצרכי מיחזור. תקנות המשרד להגנת הסביבה קובעות באיזו דרך מפנים פסולת עפר ומי מוסמך לבצע זאת. קבלן שלא עומד בתקנות חשוף לסנקציות קשות ולהטלת קנסות על סך מאות ואלפי שקלים.