נסח טאבו

מסמך רשמי המציג את מצבם של נכסי מקרקעין ודירות. נסח טאבו כולל מידע אודות זהות הבעלים של הנכס או זהות החוכרים, משכנתאות, והערות אזהרה במידה וישנן. הערות אלו תקפות לגבי מכירת הנכס לצד שלישי, עיקולים ועוד. הערת אזהרה הרשומה בתוך נסח טאבו היא בעלת חשיבות רבה. כל עסקה המתבצעת בנכס כפופה להערת האזהרה, ומחייבת הצדדים המעורבים.

רישום בטאבו

נסח טאבוכל אדם בישראל זכאי לקבל את המידע המופיע בנסח טאבו, וזאת מתוך הרישום בפנקסי המקרקעין. המידע התמציתי נקרא "נסח", ויש צורך בתשלום אגרה על מנת להיחשף אליו. בנוסף, אין צורך להוכיח זיקה לנכס על מנת לקבל נסח טאבו. את הנסח ניתן לקבל באינטרנט או באמצעות הדואר. יחד עם זאת, נסח טאבו לא חתום הנשלח באמצעות דואר אלקטרוני אינו בעל תוקף משפטי. יש הכרח לקבל נסח טאבו חתום על מנת להציגו בפני בנקים או גורמים שונים בתהליך רכישת דירה.

שיטת הרישום של נכסים בטאבו היא איתור גוש/חלקה. כל נכס רשום תחת גוש המסמל חטיבת קרקע גדולה באופן יחסי, כאשר החלקה היא החלק הקטן בתוך הגוש. כדאי לוודא, כי יש התאמה בין נתוני הגוש והחלקה שבידיכם, לבין הפרטים המופיעים בנסח טאבו טרם רכישת דירה. מנגד, כאשר מוכרים דירה, חשוב להוציא נסח טאבו, ולוודא כי לא הוטלו על הנכס עיקולים או הגבלות ללא ידיעת הבעלים.

 

[symple_button color="blue" url="/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%9D/" title="לחץ כאן" target="blank" border_radius=""]למילון המונחים השלם[/symple_button]

כתיבת תגובה

Skip to content