מסנן פחם פעיל למכוני טיפול בשפכים

פחמן שמעובד לצורה של מבנה פורוזיבי מתאפיין בשטח פנים גדול ויכול לשמש לספיחת חומרים שונים או תגובות כימיות. כתוצאה מכך מנוצל הפחם הפעיל בתוך מסננים ומטהרים. יכולת הפחם הפעיל להתמודד עם תגובות כימיות וספיחת חומרים של מכוני טיפול בשפכים לדוגמא נקבעת לפי שטח הפנים, אך יש גם השפעה להרכב הכימי במכון עצמו.

למה משתמשים בפחם פעיל במכוני טיפול בשפכים?

יש כמה סיבות בגללן משתמשים במסנן פחם פעיל למכוני טיפול בשפכים:

א. שימושים רבים ומגוונים – פחם פעיל משמש לסינון מים, ספיחת גזים, הרחקת ריחות לא נעימים, ספיחת צבעים הפרדות ועוד. אפשר להשתמש בו בסוגים שונים של מכוני טיפול בשפכים ולשלב אותו עם אמצעי סינון נוספים. השימוש בו יעיל ועמיד לאורך זמן.

ב. ספיחת סוגים שונים של תרכובות – מכוני טיפול בשפכים נאלצים מטבע הדברים לטהר סוגים שונים של תרכובות כימיות. פחם פעיל הוא לעיתים קרובות המסנן היחיד שמסוגל לספוח את כל התרכובות האלו במהירות.

ג. התאמה למולקולות אורגניות ואנאורגניות – מכוני טיהור שפכים אחראיים על הוצאת חומרים מזהמים, כימיקלים וחיידקים מתוך מי ביוב. בחלק מהזמן מטוהרים חומרים אורגניים ואנאורגניים. השאריות של החומרים הללו נספחים לתוך מסנן פחם פעיל ומשפרים באופן דרמטי את יעילות הטיהור של השפכים ומי הביוב.

מלבד מכוני טיפול בשפכים, השימוש בפחם פעיל מזוהה עם מפעלי משקאות ומזון, עם תעשיית התרופות, עם הטיפול במפעלי מים אזוריים ועם הדרך שבה ניתן לטפל בשפכים תעשייתיים או לבצע טיפול מקדים למערכות חילוף יונים. בכל המקרים מנוצל הפחם הפעיל לטובת ספיחת חומרים רעילים וטיפול במי רשת.

איך בוחרים אמצעי סינון?

המדד הבסיסי שלפיו מאפיינים את הביצועים של מסנן פחם פעיל הוא יוד. מטרת המדד היא לייצג את כמות היוד שנספגת בתוך כל גרם של פחם פעיל. את היוד מודדים ביחידות של מ"ג לגרם והטווח האופייני יכול לסייע להשוואה בין סוגים מסוימים של מסננים. בנוסף, ניתן כמובן להתייעץ עם אנשי מקצוע ולהתאים את המסנן לאופי מתקן הטיפול והטיהור בשפכים מסוימים.