תכנון בית חדש

מה כולל שלב תכנון בית?

תהליך התכנון והבנייה חיוני לצורך הצלחה של פרויקטים בבנייה עצמית. זהו שלב ארוך יחסית, אשר יקבע את אופי העבודה סביב הפרויקט, את התקציב, ובעיקר את איכות התוצאה הסופית. השלב של תכנון בית מתחיל בקביעת צרכים על ידי הלקוח. יש הבדל בין לקוחות הבוחרים מגרש לצורך השקעה, השכרה או מכירה לבין משפחות הבונות בית לצרכי מגורים בלבד. מבחינה טכנית, המהות של שלב תכנון בית כולל הכנת פרוגרמה לתכנון בשיתוף האדריכל. פרוגרמה מגלמת בתוכה באופן מסוים את הצרכים וההעדפות, אך יש לה גם חשיבות מעשית ומיידית.

תכנון הבית ממשיך עם בדיקת אפשרויות למימוש הצרכים. יש להתאים את הצרכים אל המגרש ואל התקציב, בשיתוף אדריכל, מהנדס, יועץ ביסוס וקרקע ומתכננים נוספים. לאחר מכן נדרשת הכנה של אומדן עלות מקדמי וקביעת סטנדרט הבנייה הרצוי על פי מסגרת התקציב. יש הרבה שיטות בנייה ותכנון בית חייב להביא בחשבון את כולן.

בדיקת חלופות ועד בחירת קבלנים

עם תום הכנת התכניות האדריכליות הראשוניות, ובדיקת התאמתן לדרישות ולרצונות של הלקוח, ניתן להמשיך ולבצע את הפעולות הבאות:

  1. בדיקת חלופות אפשריות לביצוע – תכנון בית מקצועי מגבש מראש חלופות אפשריות. לא ניתן להיערך מראש אל בעיות שיתעוררו במהלך הבנייה, לכן כדאי להיעזר בידע תיאורטי, ובניסיון מעשי על מנת לפרט חלופות.
  2. אומדן עלות ראשוני – הכנת אומדן עלות ראשוני מתבצעת רק לאחר שהאומדן המקדמי מאושר על ידי כל הגורמים הרלוונטיים. יש לאשר את האומדן והתכניות הראשוניות, ולהתניע את התכנון המפורט על ידי צוות המתכוננים שגויס לטובת הפרויקט.
  3. קבלת היתר בנייה – אי אפשר לתכנן בית ללא קבלת היתר בנייה. מלבד החובה החוקית להחזיק בהיתר כזה, יש הרבה מקרים בהם ועדת התכנון והבנייה מטילה מגבלות, ולכן פוגעת בתכניות המקוריות. חשוב להמתין עד קבלת ההיתר על מנת להמשיך עם הפרויקט. בנוסף, לאחר קבלת היתר בנייה ניתן לבצע תכנון מפורט על ידי צוות המתכננים ובליווי או הנחיה של מזמין העבודה. יש להשלים את כל התכניות, ולתת מענה לדרישות השונות של ועדת התכנון והבנייה. את התכנון המפורט מאשרים מול המזמין, במקביל להכנת תכניות עבודה, כתב כמויות ומפרטים לעבודות מקצועיות.
  4. בחירת קבלנים – זהו נושא קריטי להצלחתה של בניית בית. אפשר לערוך מכרז בין קבלנים, או לפנות למספר קבלנים לצורך קבלת הצעות. יש לנהל את המו"מ להתקשרות חוזית עם הקבלן הנבחר בליווי עורך דין מקרקעין.

תכנון בית הוא כמובן רק החלק הראשון של בנייה עצמית. לאחר התכנון מתבצעת הבנייה עצמה, אשר בה ממונה מפקח ומתחילות העבודות. תהליך התכנון והבנייה הוא ארוך, מורכב וכולל התנהלות מול המון גורמים שונים. כדאי להתאזר בסבלנות כאשר מבצעים אותו, ולזכור כל הזמן את מסגרת התקציב שנקבעה בהתחלה.