מהם החוקים והתקנות הנוגעים לפינוי פסולת בניין?

 

מדינת ישראל הפקידה בידי הרשויות המקומיות את האחריות לפינוי פסולת מסוגים שונים משטחיהן. תהליך הפינוי צריך להתבצע באופן מסודר לאתרים ייעודיים שהוכשרו לכך, וזאת כדי לשמור על הסביבה ועל בריאות הציבור כולו. בין סוגי הפסולת שרשויות החוק בישראל מתייחסות אל פינויים בחומרה יתרה, ניתן לציין פסולת בניין על שלל סוגיה, וכאן נלמד מעט יותר על החוקים והתקנות הנוגעים לכך.

 

עבודות הרס ובנייה

על מנת לקבל טופס 4 (טופס אכלוס) יש להציג אישור מאתר הפינוי כי אכן כמות הפסולת המתאימה להיקף העבודה הגיעה ליעדה (אתר פינוי המאושר ע"י המשרד לאיכות הסביבה) וטופלה בהתאם לתקנות. משמעות הדבר היא כי ללא הצגת אישור זה לא יינתן אישור אכלוס למבנה. ההתקשרות עם אתר הפינוי מתבצעת עוד לפני תחילת הבנייה או ההריסה בפועל וזאת בתיווך האדריכל או המהנדס האחראי שמחשב מראש את סך משקל כמות פסולת הבניין פר 100 מ"ר שטח בנוי. כך, למשל, בנייה רגילה למגורים מייצרת עבור 100 מ"ר כ-20 טון פסולת בניין, פעולות הריסה כ- 50 טון ל-100 מ"ר שטח בנוי וכו'. חשוב להדגיש כי לאחר הפינוי מתקבל מטעם אתר הפינוי שובר ובו מצוין ערך המשקל שפונה. אם אכן מדובר במשקל שווה ערך למשקל הצפוי (או גבוה מכך), יינתן האישור. אם סך המשקל יהיה נמוך יותר, לא יינתן אישור וקבלת טופס 4 תידחה עד לבירור אל מול המהנדס שחתום על הבקשה.פינוי פסולת

 

פסולת שיפוצים

לא כל עבודת בנייה טומנת בחובה הרס רב של עשרות טונות של פסולת, ולמעשה עבודות מצומצמות יותר כגון עבודות שיפוצים (שבירת קירות, הוצאת מרצפות וכו') אינן קשורות כלל לקבלת טופס 4 ולכן המדינה "מאבדת" מעט את הפיקוח על פינוי הפסולת. עדיין, יש לזכור כי השלכת פסולת ברבים הינה אסורה ע"פ החוק ולכן אם אין בקרבת מקום השיפוץ מכולה ייעודית של הרשות המקומית לפינוי פסולת בניין, אין להשליכה באזור. כל עבירה על תנאי זה טומנת בחובה קנסות של אלפי שקלים.

 

מסיבות אלה, בכל מקרה של בנייה, פעולות הריסה או שיפוצים יש לוודא כי הפסולת אינה מושלכת בקרבת מקום וכי היא מועברת לאתרים מסודרים שמטפלים בה. כאשר מדובר בטופס 4 הדבר מחויב ע"פ החוק וכאשר מדובר בשיפוצים, האחריות היא כולה עליכם ללא "קלף" המדינה שיכול לעכב את האכלוס במבנה אלא רק לגבות קנסות כספיים כבדים.

 

בסופו של דבר, כאשר מדובר באיכות הסביבה האחריות היא על כולנו ולכן חשוב לפנות מראש אל חברות פינוי מקצועיות שידאגו לפנות את פסולת הבניין בצורה המהירה והבטוחה ביותר, יספקו עבורכם מכולות, שרוולים ומשאיות זמינות לפינוי הפסולת לאתרים המאושרים לכך. חשוב מאוד להתקשר עם קבלני פינוי פסולת בניין בעלי מוניטין וניסיון על מנת שהמלאכה תתבצע בצורה חלקה ללא הסתבכות עם הרשויות המקומיות, בקנסות ועיכובים מיותרים.