שיקום מבנים חיצוניים

מהו מבנה מסוכן

למרות היותה מדינה מפותחת, גם בישראל יש לא מעט מבנים מסוכנים. את המבנים האלו אנו רואים כל יום ולא מעט מבנים נטושים ומוזנחים 'מקשטים' רחובות רבים ואפילו רחובות חדשים. גם בפריפריה בערים פחות מפותחות וגם במרכז תל אביב ניתן לראות מבנים שהוצא נגדם צו איסור כניסה ולמעשה מי שקובע מהו מבנה שנחשב מסוכן זוהי הרשות המקומית, או יותר נכון מחלקת ההנדסה האזרחית. הצו מגיע בעקבות בדיקה מקיפה של המקום שמוציאה אותו משימוש עד לשיקום מבנים לפי התקנים והנהלים או להריסה מוחלטת שלו מה שמביא את הבעלים לצומת החלטות לא פשוט.

כיצד מבנה הופך למסוכן?

כל מבנה יכול להפוך להיות מסוכן אם יזניחו אותו. קשה להאמין שדבר כזה יקרה במאה ה-21 כיון שבסופו של דבר כל מבנה שמשתמשים בו כיום מתוחזק היטב. יש חברות רבות לאחזקת מבנים שדואגות לכל בניין שנבנה וגם מי שמשתמש בבניין ודאי מודע למצבו. מבנה מסוכן יכול להיות מבנה שעבר שריפה קשה שפגעה בתשתיות שלו, בניין שעבר הצפה, מבנה שקרס חלקית בגלל רעידת אדמה או פגיעת טיל או מבנה שננטש ובעליו לא נמצא והמבנה פשוט עומד ללא תחזוקה ולו המינימלית ביותר.

מה יעלה בגורלו של מבנה מסוכן?

אחרי שהעירייה מזהה מבנה כזה ובודקת אותו היטב מתוקף סמכותה היא יכולה להוציא צו מבנה מסוכן שלמעשה יאסור את השימוש בו לכל מטרה ואפילו את השהות בו ללא שיקום מבנים ראוי. זה לא משנה אם המבנה שייך לאדם מסוים, הוא לא יוכל להשתמש בו כיוון שמדובר כאן על הזכות לביטחון ושלמות הגוף עליה הרשות המקומית מנסה לשמור. מחלקת ההנדסה האזרחית של הרשות המקומית תדגיש באלו פרמטרים צריך לטפל וכך הבעלים יידע מה עליו לעשות. לעתים, מחליט הבעלים למכור את המבנה כאדמה בלבד הרי למבנה עצמו אין ערך.

במה יש לטפל בשיקום מבנים?

במהלך שיקום המבנים יש צורך לטפל לפי הדגשים של העירייה אך ברוב המקרים השיפוץ שנעשה הוא שיפוץ כולל. מבנה מסוכן יכול להיות מבנה שיש בו אריחים שמאיימים ליפול ויכולים להציב בסיכון את השוהים בו. קיר שנהרס או נפגע באופן חלקי פוסל את השימוש במבנה כולו כיוון שהוא הופך להיות רעוע. תשתית חשמל מסוכנת עם כבלים חשופים יכולה להיות עילה לצו וכמובן אי יציבות התקרה או הרצפה מכל סיבה שהיא כמו הצפה, היחלשות האדמה שמתחתיו וכולי.