התקנת מערכת סולארית

קבלן המציע שירותים ללקוחות במגזר הפרטי, התעשייתי והציבורי נדרש לדעת כיצד להתקין מערכת סולארית. הביקוש למערכות מן הסוג הזה עולה מדי שנה והתקנתן מתבצעת תוך הקפדה על מספר כללי מפתח:
א. קבלת אישורים – קבלן צריך להמליץ ללקוח על קבלת האישורים הרלוונטיים עוד טרם תחילת הבנייה וההתקנה. האישורים הם בין היתר בעלות על הגג או השטח הנדון, אישור מהנדס חשמל ואישור מהנדס קונסטרוקציה. הקבלן יכול ללוות את הלקוח בתהליך קבלת האישורים ולעמוד לרשותו במקרה של התייעצות.
ב. ניקיון הפאנלים – עבודה בגובה על התקנת מערכת סולארית צריכה להתבצע על ידי הקבלן לפי הגדרות משרד התמ"ת. לפני העבודה חשוב לנקות את הפאנלים על מנת להבטיח ספיגה מקסימאלית של קרינה סולארית. ניתן להיעזר במוטות מיוחדים לניקוי הפאנלים, או לבצע את הניקיון טרם הרמת המערכת לגג.
ג. הקמה – יש לבצע את ההקמה עצמה לפי שיפוע הגג. גג משופע לכיוון דרום יאפשר התקנה ישירות על הרעפים, אך התקנה על גג שטוח נחשבת מורכבת יותר בגלל שהיא דורשת הושבת פאנלים על מתקן מיוחד. זו גם הסיבה לכך שהקמת מערכת סולארית על גג שטוח יקרה יותר בהשוואה להתקנה על גג רעפים משופע.
ד. ממיר המרת זרם – מתחת למערכת הקולטים הסולאריים יש להתקין ממיר המרת זרם. תפקידו של הממיר הוא להמיר את הזרם הישיר לזרם חלופי. את הממיר מחברים לתשתית הבית ולוח החשמל. עם זאת, התקנת הממיר צריכה להתבצע על ידי חשמלאי בדרגת הסמכה מתאימה. קבלן בניין רגיל לא רשאי לבצע את ההתקנה או לחבר את הקולטים הסולאריים למערכת החשמל.

גורמים המשפיעים על תפוקת המערכת

קבלן שרוצה לעשות עבודה טובה צריך להכיר את הגורמים המשפיעים על תפוקת מערכת סולארית. ברשימת הגורמים ניתן למנות את המיקום הגיאו-פיזי של הבית, את זווית התקנת הקולטים ואת אופייה האקלימי של שנת הספירה.
כדאי גם לעקוב אחר פעילות ייצור החשמל של המערכת ובמידת הצורך לבצע שינויים. אפשר להתייעץ עם נציגי החברות המייצרות מערכות סולאריות ולקבל מידע נוסף.

מערכת סולארית