השכרת מכולות לפינוי פסולת

מכולות לפינוי פסולת מיועדות לפינוי סוגים שונים של פסולת. אפשר לתאם את שירותי השכרת המכולות בפרויקטים שונים ולפנות את הפסולת לאתרי הטמנה מורשים על פי החוק. אלו לדוגמא סוגי הפסולת שמפנים בעזרת מכולות והאחריות החלה על הגורמים המעורבים:

סוגי פסולת שמפנים

א. פינוי פסולת בניין – במהלך שיפוץ בניין האחריות לפינוי הפסולת היא על הדיירים המשפצים. לעומת זאת, בפרויקט בנייה חדש האחריות חלה על הקבלן. רוב הקבלנים יעדיפו לרכוש מכולות לפינוי פסולת קבועות ולהעביר אותן מפרויקט לפרויקט, אולם עבור לקוחות פרטיים האפשרות היחידה היא לברר לגבי שירותי השכרה. החוק מחייב את פינוי הפסולת לאתרים מורשים והקנס על השלכת פסולת בניין ברשות הרבים הוא 1,500 ש"ח ליחיד ו-3,000 ש"ח לתאגיד.

ב. פינוי גזם – מכולות לפינוי פסולת משמשות גם לטובת פינוי גזם בעבודות גינון ועצים. במידה והעבודות מתבצעות בשטח הפרטי מכולות לפינוי פסולתשל בעל הנכס, הוא אחראי על פינוי הפסולת. לחילופין, עבודות בשטח הציבורי מחויבות בפינוי של העירייה המקומית. השלכה של גזם ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד כרוכה בקנס של 500 ש"ח ליחיד. לעומת זאת, הפרה דומה של חוק שמירת הניקיון על ידי תאגיד תלווה בקנס של 1,000 ש"ח.

ג. פסולת לבנה – בקטגוריה של פסולת לבנה נכללים מכשירי חשמל, מקררים, תנורים או חלק מהם. האחריות על פינוי הפסולת חלה על בעלי הציוד והם אלו שצריכים לברר על השכרת מכולות ייעודיות. הקנס להשלכה של פסולת כזו ברשות הרבים הוא 500 ש"ח לאדם פרטי לעומת 1,000 ש"ח לתאגיד.

מה התפקיד של קבלני פינוי פסולת?

לקוח פרטי או אדם המשתמש בשירותי השכרת מכולות לפינוי פסולת מונע את הצורך בהזמנת קבלן פינוי מורשה. הדבר החשוב הוא להתייעץ עם קבלני פינוי פסולת ולהשתמש בשירותיהם על מנת להימנע מסנקציות. התפקיד שלהם הוא לפנות את הפסולת ולוודא טיפול.

באופן עקרוני, ניתן לשכור את המכולות ולנצל אותן גם לטובת פינוי חומרים מסוכנים, פסולת רפואית, אשפה רטובה, פסולת משרדית ועוד. לכל קטגוריה של פסולת יש הוראות הקבועות בחוק שמירת הניקיון.