היתר בנייה

היתר בנייהאישור הניתן על ידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה. נקרא בעבר "רישיון בנייה", ומטרתו לאשר ביצוע של עבודות בנייה, הריסה או שינוי שימושים במקרקעין. חוק התכנון והבנייה קובע, כי ללא היתר לא ניתן לבצע את העבודות הבאות:

– הקמת בניין חדש
– הריסתו של בניין
– תוספת או שינוי חיצוני לבניין
– שינויים פנימיים
– התווית דרך, הנחת תשתית או סלילת דרך
– שינוי בשימושים ביחס להיתר קיים
– הצבת מבנים זמניים או יבילים

בנוסף, קיימת רשימה ארוכה של מבנים המוגדרים בחוק בצורה רחבה הדורשים היתר בנייה, כגון שובך יונים, עמודי חשמל, תמרורים וכדומה.

בקשת היתר בנייה

הליכים לבקשת היתר בנייה כוללים בשלב הראשון הוכחת בעלות על הקרקע של מבקש ההיתר. בבית משותף יש צורך בהחתמת כל בעלי הזכויות בקרקע, בעוד במקרה של הקמת מבנה, יש צורך בהגשת מפה טופוגרפית של האתר. לאחר מכן, יש להגיש תכנית מסודרת אל ועדת התכנון והבנייה. תכנית זו מפרטת את תוספות הבנייה על גבי תשריט, והיא אמורה להיות חתומה על ידי מהנדס ואדריכל. בשלב האחרון מאפשרת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הגשת התנגדויות, וניתן לערער על החלטתה תוך 30 יום.
היתר בנייה כולל מסמך עיקרי שבו תיאור כללי של הבקשה, נספח תשריט, וחותמת ייחודית שבתוכה נרשם מספר ההיתר. תחילת הבנייה ניתנת לרוב לשנה.

 

[symple_button color="blue" url="/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%9D/" title="לחץ כאן" target="blank" border_radius=""]למילון המונחים השלם[/symple_button]

כתיבת תגובה

Skip to content