האישורים הנדרשים לבניה קלה

תקנות התכנון והבניה קובעות כיצד ניתן לקבל היתר עבור ביצוע עבודה מצומצמת או רגילה בשיטה של בניה קלה. במקרה של עבודה מצומצת, תהליך הגשת ההיתר קצר יחסית היות והיא לא גורמת לשינויים משמעותיים בחזות המבנה ולא מוסיפה שטחים למבנה הקיים

בניה קלה נקראת גם בניה מודולארית או מתועשת. היא מתאפיינת בשימוש בחומרי בניה ספציפיים וקלי משקל כמו אלומיניום, ברזל או עץ וברמות גימור שונות. הבניה מתבססת על לוחות אלומיניום ונחשבת איכותית, מהירה וידידותית לסביבה. אפשר להשתמש בה כדי לבנות חדרים חדשים בבית ולהקים תוספות בניה על הגג. יש גם שיטות שמטפחות את הנושא של בניה ירוקה. ההגבלה היחידה מתייחסת לקבלת אישורים לפי תקנות התכנון והבניה.

בניה

מתי בניה קלה נחשבת עבודה מצומצמת?

חשוב לציין כי כל סוג של עבודת בניה על הקרקע או תוספת למבנה קיים מחויבת בקבלת אישורים לשם תחילת הביצוע בפועל. יחד עם זאת, בניה קלה נחשבת ברוב המקרים "עבודה מצומצמת" ולכן חלות עליה תקנות מקלות. הסיבה לכך היא שמדובר על עבודות מזעריות שלא גורמות שינויים דרסטיים בחזות המבנה, ואף לא מוסיפות שטחים למבנה הקיים. בכל מקרה אחר של תוספת בניה, גם בשיטת הבניה הקלה וגם בשיטות קונבנציונאליות, יש צורך בהגשת היתר מלא ולא מצומצם.

אלו העבודות הנכללות תחת ההגדרה של "עבודה מצומצמת" ועבורן ניתן לקבל היתר בתהליך מהיר:

  • סגירת מרפסת עם תריסים, לוחות אלומיניום או פנלים
  • התקנת פרגולה או סוכך עונתי
  • ביצוע שיפור נגישות
  • הקמת גדר
  • בניית מתקנים לפינוי אשפה ופסולת

בנוסף, על שינויים במבנה עצמו לא חל הצורך לקבל היתר, למעט מקרים של פיצול יחידת מגורים למספר יחידות שונות. אפשר לבדוק את אופי היתר הבניה הרצוי מול נציגי העירייה או המועצה הציבורית. כל בעל נכס יכול להגיש בקשה לוועדת התכנון ולקבל מידע על תבנית הבניה באיזור מגוריו.

כיצד מקבלים את ההיתר?

כאמור, האישור הנדרש לביצוע בניה בשיטות שונות הוא קבלת היתר מהועדה המקומית. אפשר להגיש את הבקשה לאחר שהתבצעה העבודה, אולם מומלץ לעשות זאת מראש ולמנוע סיטואציה של קבלת צו הריסה.

במקרה של עבודה מצומצמת ממלאים טופס הגשת בקשה, ומוסיפים שרטוט עם הפרטים המבוקשים על ידי המהנדס של הועדה לתכנון ובניה באיזור הבניה. במידה ומדובר על פרויקט בניה קלה בשטח משותף, יש צורך בחתימה של כל בעלי השטח ובצירוף נסח רישום המקרקעין.

כל שיטת בניה מחייבת הכנת תשתית מקובלת לפי חוקי הבניה והתקנות. במידה והתוספת תואמת את תכנית הבנייה העירונית, לא צפויה התנגדות מטעם הרשות המקומית וההיתר ניתן בתוך זמן קצר. מטרת קיצור התהליכים היא לאפשר לבעלי נכסים לבצע התאמות ושינויים וגם להקל על העומס. הדבר החשוב הוא להקפיד על כללי הבטיחות ולבצע את העבודה לפי הוראות החוק.