איך בוחרים בעלי מקצוע מומלצים ואמינים

דמי חכירה

תשלום שמשלם החוכר לרשות מקרקעי ישראל מדי שנה בשנה עבור שימוש במקרקעין בהתאם למטרת ההקצאה. דמי חכירה נגבים מתוקף חוק יסוד: מקרקעי ישראל, אשר קובע גם את העיקרון, לפיו המקרקעין בארץ יימסרו בחכירה, והבעלות עליהן לא תועבר. מעבר לכך, יש לציין את המושג "חכירה לדורות" המסמל שכירות לתקופה של 25 שנים ומעלה.

יש להבחין בין דמי חכירה בייעוד למגורים לבין דמי חכירה בייעוד שלא למגורים:

דמי חכירהא. בייעוד למגורים – דמי חכירה הם למעשה תשלום שנתי בעבור זכות החכירה המועברת אל הדייר מטעם רשות מקרקעי ישראל, לפי היקף זכויות בנייה נתונות. אפשר להתרשם מגובה דמי חכירה באמצעות חוזה הקובע את התנאים, לרבות התשלום השנתי המועבר בין הצדדים.

ב. בייעוד שלא למגורים – דמי חכירה בסיטואציה הזו ניתנים עבור בתי עסק, מפעלי תעשייה, משרדים, מלונות ומגורי נופש. גובה דמי חכירה שנתיים הם בהתאם לחוזה אישי של החוכר. מעבר לכך, דמי החכירה השנתיים מהווים השלמה לדמי החכירה הראשוניים ששולמו עם רכישת הזכויות לשימוש בנכס. בתחום התעשייה, המסחר והמלונאות מחושב אחוז דמי חכירה שנתיים בתקופה הראשונה בצמוד למדד המחירים לצרכן, ובתקופה השנייה בצורה שונה אותה יש לברר מול רשות מקרקעי ישראל. בנוסף, ניתן לשלם מראש את דמי החכירה העתידיים עבור כל תקופת החכירה, וכך לבצע תשלום היוון של דמי חכירה.

 

[symple_button color="blue" url="/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%9D/" title="לחץ כאן" target="blank" border_radius=""]למילון המונחים השלם[/symple_button]

כתיבת תגובה

Skip to content