מערכת כיבוי אש

בתי יוקרה וביטוח

מערכת כיבוי אשפוליסה תקנית לביטוח דירה כוללת ביטוח מבנה וביטוח תכולה. על אף שביטוח המבנה מכסה רק סוגים מוגדרים מראש של נזקים, יש פעולות שבעל הפוליסה יכול לבצע כדי להקטין את תשלומי הפרמיה ולהבטיח קבלת פיצוי גבוה.

ביטוח דירה מעניק כיסוי למגוון רחב של מצבים לא נעימים. הוא חשוב בכל סוגי הבתים והדירות, אך יש לו משמעות כלכלית מיוחדת בבתי יוקרה. פוליסה תקנית של ביטוח דירה בישראל כוללת למעשה שני כיסויים שונים. כיסוי אחד ניתן עבור ביטוח המבנה, בעוד הכיסוי השני הוא של ביטוח התכולה. הדירה עצמה מוגדרת על פי חברת הביטוח בתור המבנה, המרפסות, הצנרת, מתקני הביוב והאינסטלציה ושאר המערכות השייכות לה.

מה מאפיין ביטוח מבנה וביטוח תכולה?

ביטוח מבנה מכסה רק נזקים לדירה שהם תוצאה של מספר מקרים המוגדרים מראש בתוך הפוליסה. בעלי בתי יוקרה צריכים להכיר את הרשימה הזו ולהיעזר בה לפני שהם מגישים תביעה לחברת הביטוח. אלו עיקרי הנזקים המכוסים:
• התפוצצות או התלקחות
• תופעה יוצאת דופן שגורמת אש, ברק, רעם ועשן
• נפילת כלי טיס
• גניבה, שוד, פריצה או ניסיון לבצעם
• רעידת אדמה
• שיטפון או הצפה ממקור חיצוני

בכל הנוגע לתכולת דירה, הפוליסה התקנית מתייחסת לכל דבר או חפץ שנמצאים בבית והם בבעלותם או בחזקתם של המבוטחים. גם כאן קיימים פריטים שונים שלא כלולים בתכולה המוכרת על ידי חברת הביטוח, כמו כלי רכב מנועיים, קרוונים, כלי שייט, המחאות, שטרי חוב וכרטיסי נסיעה.

איך מקטינים את תשלום הפרמיה החודשית?

בעלי בתי יוקרה שרוצים להקטין את תשלום הפרמיה החודשית לחברת הביטוח יכולים לעשות זאת במספר דרכים. באופן עקרוני, ככל שהסיכון של חברת הביטוח יורד כך צפויה גם הפרמיה להצטמצם. התקנת מערכת כיבוי אש נחשבת השקעה משתלמת עבור בעלי בתים ודירות. שמאי שמגיע לדירה ומזהה מערכת יעילה לכיבוי אש מדווח על כך לחברת הביטוח, מה שמאפשר לה לבטא את זה בתוך הפוליסה. המערכת מעניקה ביטחון ומגנה על המבנה והתכולה למקרה של התפוצצות או התלקחות אש.

עוד דרך להקטין את תשלום הפרמיה החודשית היא באמצעות התקנת מצלמות אבטחה. זו פעולה שתשפיע בעיקר על הפרמיה של ביטוח התכולה. מצלמת אבטחה מייצרת הרתעה, היא מקלה על מציאת הפושעים והפורצים וניתן להיעזר בה על מנת לאתר רכוש גנוב. אם רכוש שנגנב נמצא בטרם חברת הביטוח שילמה עליו, הוא יוחזר ללא תשלום מצד חברת הביטוח כל עוד הוא לא ניזוק.

לסיכום, ביטוח דירה ותכולה אמור להיות חלק בלתי נפרד ממגורים בבתי יוקרה. בעזרת הביטוח ניתן לקבל פיצוי כספי משמעותי בשורה ארוכה של מקרים ולאחר פריצה וגניבת רכוש יקר.