בניית מעלית בבניין

בניית מעלית בבניין קיים

הערך המוסף של מעלית בכל בית דירות בן מספר קומות, וודאי לא יסולא בפז. מדובר על נוחות מירבית ואיכות חיים טובה לכל דיירי הבניין ללא כל צל של ספק. האמת היא, כי אם בעבר היו קשיים טכניים בהתקנת מעליות בבניינים ישנים, הרי שכיום ניתן לבנות מעלית כמעט בכל מבנה, ישן ככל שיהיה, ובהצלחה יתרה. ניתן לבצע את בניית המעלית בחלל הפנימי של המבנה או לבצע התקנה חיצונית למבנה. אך יש לציין את העובדה, כי התקנת מעלית אינה תלויה ביכולות הטכניות של ההליך, אלא שהיא דורשת עמידה בכמה תנאים מבחינת הרשויות, רק לאחר עמידה בתנאים אלה יתקבלו האישורים הנחוצים וניתן יהיה להתחיל בבנייה עצמה הלכה למעשה.

התנאים הנדרשים על פי החוק לבניית מעלית הם:

  • הסכמה של 2/3 מבעלי הדירות בבניין באסיפה מיוחדת שבה החליטו על כך.
  • קיום פיר מעלית פנימי ואפשרות לקבלת היתר בנייה לפי חוק תכנון ובניה משנת 1965
  • אפשרות להתקנת המעלית בצורה שאינה פוגעת מהותית בדירות אחרות בבניין או ברכוש משותף או בחזות הבית.
  • בעלי הדירות יישאו בהוצאות של התקנת מעלית והם רשאים להחליט כי רק חלקם יישאו בהוצאות אלה.
  • בעלי הדירות בקומת הקרקע לא יחויבו בהוצאות התקנת המעלית גם אם הם מבין המחליטים על כך.
  • כל בעלי הדירות חייבים להשתתף בהוצאות החזקתה והפעלתה של המעלית.

תהליך הבנייה

בניית מעלית בבנייןלאחר עמידה בכל התנאים הללו וקבלת האישורים הנחוצים מן הרשות המקומית לבניית המעלית עליכם לפנות לחברה המתמחה בבניית מעליות על מנת שתבחן את המקום, ותחליט על המעלית הנכונה להתקנה במקום. לאחר מכן יוגשו תוכניות בנייה לרשות המקומית, ולאחר שבמשרד מהנדס העיר יאשרו אותן (תהליך שהחברה המתקינה את המעלית אחראית עליו ברוב המקרים) תחל הבנייה עצמה הלכה למעשה. תהליך ומשך בניית מעלית תלוי במבנה ובסוג המעלית שנבחרה ואושרה לבנייה.

בניית מעלית בבניין דירות מעלה באופן אוטומטי את ערך הדירות בבניין, וגם לפרט זה יש חשיבות גדולה בעת ההחלטה על הוספת מעלית בבניין.